Kindergarten


Kindergarten Team Pic


Email


Mrs. Paino - [email protected]
                       Mrs. Paino's Amazon Wish List


Ms. Gergley - [email protected]

Ms. Linville - [email protected]
                            Ms. Linville's Amazon Wish List


Mrs. Antoske - 
[email protected]
                   Mrs. Antoske's Amazon Wish List
    Mrs. Antoske's Sunshine State Book Wishlist


Mrs. Smith - [email protected]

Mrs. Ferratusco[email protected]
                           Mrs. Ferratusco's Amazon WishList